BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

    การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก สังฆทาน คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง โดยถวายของที่มีประโยชน์ต่อชีวิตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ตามกำลังศรัทธาแสดงถึงความตั้งใจและศรัทธาอันเป็นสาธารณะคือความหมายของคำว่าสังฆทาน     เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเร่งรีบหรือหลายท่านอาจมีเวลาน้อยจึงมี ชุดสังฆทาน สำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อของแต่ละชิ้นมาทำเอง ไม่ว่าจะเป็นชุดสังฆทานแก้กรรม ชุดสังฆทานโอสถทิพย์ สังฆทานชะลอม ชุดสังฆทานเจ้าสัว ชุดสังฆทานเซ็งลี้ฮ้อ ชุดสังฆทาน-ทรัพย์แสนล้าน ที่มีราคาถูก Read More

www.taomungkorn.com เว็บไซต์โดย บริษัท หวัง เซิ่น หมิง จํากัด ผู้ผลิตเทียนไขไหว้พระ เทียนไหว้เจ้า และเทียนพรรษาแกะสลักที่มีกลิ่นหอม เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย บริษัท หวัง เซิ่น หมิง จำกัด ผลิตธูปเทียน บริการผลิตธูปเทียน จำหน่ายธูปเทียน ธูปเทียนพร้อมจำหน่าย ธูปเทียนตราเต่ามังกร ผลิตภัณฑ์ตราเต่ามังกรและเครื่องสังฆภัณฑ์ทุกชนิด เราให้บริการจําหน่าย ธูปหอมกวนอิมดอกกุหลาบ ธูปอินเดีย Read More