BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

มาทำความรู้จักกับถุงมือยางธรรมชาติให้มากขึ้น  การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง บริการทำความสะอาด งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันนั่นคือ ความสะอาด ที่ไม่ได้มีแค่สิ่งของหรืองานในอุตสาหกรรมไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก แต่ยังหมายถึงเชื้อโรคชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหากเข้าไปในปนเปื้อนต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญทำให้มนุษย์คิดค้น ‘ถุงมือยาง‘ เพื่อช่วยให้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากการสัมผัสนั่นเอง   ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือยางธรรมชาติคืออะไร ถุงมือยางธรรมชาติ คือถุงมือที่ผลิตจากธรรมชาติ พร้อมใส่น้ำยาสูตรพิเศษแบบเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน Read More