BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรอกเครนไฟฟ้า ซ่อมระบบไฟเครน         บริษัท ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด จำกัด บริการในด้านการออกแบบ รับสร้าง ติดตั้ง รับซ่อม แก้ไขดัดแปลง ทาวเวอร์เครน ลิฟท์บรรทุก ของอาคารและโรงงานต่างๆ รอกไฟฟ้าทุกชนิด Read More

บริการออกแบบเครน-ติดตั้งให้เช่ารถเครน รถโมบายเครน           โมบายเครน (Mobile Crane) คือ รถเครนที่ใช้ยกสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและไซต์งานก่อสร้างต่างๆ ข้อดีของโมบายเครนคือสะดวก รวดเร็ว เคลื่อนที่ได้ง่าย แต่ข้อเสียก็มีอยู่เช่นต้องใช้น้ำมันดีเซล หรือความสูงในการยกที่จำกัด Read More