BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

ชุดสังฆทานเต่ามังกร (ประเทศไทย)          การถวายสังฆทาน เป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก สังฆทาน คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง โดยถวายของที่มีประโยชน์ต่อชีวิตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ตามกำลังศรัทธาแสดงถึงความตั้งใจและศรัทธาอันเป็นสาธารณะคือความหมายของคำว่าสังฆทาน          ในปัจจุบันการสั่งชุดสังฆทานออนไลน์เป็นที่นิยมมากไม่ว่าจะสั่งผ่าน เว็บไซต์ facebook Line@ Read More

บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด               เปิดดำเนินธุรกิจมามากกว่า 9 ปีเราเป็นเจ้าแรกที่ทำเทียนชนิดใสเพื่อใช้สำหรับ บูชาพระ และสิ่งศักดิ์สิทธ์โดยมี จุดเด่นที่เทียนไขบริสุทธิ์100% เนื้อเทียนใสสวยลดน้ำตาเทียนไม่มีควันดำ ไม่สร้างมลภาวะ จุดทนทานและมีกลิ่นหอมซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพและที่สำคัญที่สุดไม่มีส่วนผสมจากปาล์ม และไขสัตว์สามารถนำไปบูชาไหว้พระไหว้เจ้า และไหว้เจ้าแม่กวนอิมได้อย่างสนิทใจอย่าลืมทุกครั้งที่ใช้เทียนให้นึกถึงเทียนตราเต่ามังกรเท่านั้น ในปัจจุบัน บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด Read More