BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

การขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Molding) ในปัจจุบันมีหลายวิธี และมีวัตถุดิบหลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หากเราสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกดู จะพบว่าแต่ละชิ้นจะมีตัวเลขกำกับอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยม เราจะรู้ได้ อย่างไรว่าตัวเลขแต่ละตัวคืออะไร ต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ เม็ดพลาสติกคืออะไร เม็ดพลาสติก เป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ มาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็น โพลิเมอร์ (Polymer) โดยโพลิเมอร์นี้จะถูกนำไป ขึ้นรูปเม็ดพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูปพลาสติก ต่อไป ซึ่งโพลิเมอร์ที่ได้แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบเริ่มต้นที่แตกต่างกัน Read More

มาทำความรู้จักกับพลาสติก PE ให้มากขึ้น  ขวดน้ำ ขวดใส่สารเคมี กล่องพลาสติกบรรจุสินค้า ภาชนะพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งของเหล่านี้มาจากการขึ้นรูปพลาสติกผ่านแม่พิมพ์พลาสติก และชนิดของพลาสติกที่มักนำมาใช้ในการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กล่าวไปข้างต้นนั่นคือ พลาสติก PE แล้วพลาสติกชนิดนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร วันนี้รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ หาคำตอบมาให้แล้ว    Read More

การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์พลาสติกสำคัญอย่างไร  ในการผลิตชิ้นงานจากวัสดุทั้งโลหะ พลาสติก ล้วนต้องผ่านความร้อน เพื่อทำการหลอมละลายและเข้าสู่ Mold หรือแม่พิมพ์นำมาทำให้เป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน โดยกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้งานที่ดี มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้แม่พิมพ์เฉพาะแบบและแม่พิมพ์หลากหลายชิ้น ผสมผสานกับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้เครื่องมือสำหรับการแพทย์ที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด      ทราบหรือไม่ว่าการผลิตชิ้นงานทางการแพทย์นั้น ล้วนต้องใช้แม่พิมพ์หลายชิ้นด้วยกันเพื่อประกอบชิ้นงานให้เกิดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่เพียงแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น แม่พิมพ์ยังสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Read More

แม่พิมพ์บอลวาล์วคืออะไร  ก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับแม่พิมพ์บอลวาล์ว เราขอพูดถึงบอลวาล์วกันก่อน โดยบอลวาล์วนี้มีลักษณะเป็นทรงกลม มีรูอยู่ตรงกลาง บอลวาล์วทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวหรือน้ำ โดยมีคันโยกที่จับเพื่อเป็นตัวกั้นการไหลของของเหลว และควบคุมการความเร็วของน้ำได้  แม่พิมพ์บอลวาล์ว คือแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปบอลวาล์ว เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือชิ้นงานขึ้นมา โดยบอลวาล์วผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุอย่างหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ทองเหลือง เหล็กกล้า หรือวัสดุอื่นๆ ใช้กระบวนการปั๊มร้อนและขึ้นรูปจากแม่พิมพ์บอลวาล์วโดยเฉพาะ โดยบอลวาล์วที่ได้รับความนิยมคือ บอลวาล์วแบบชิ้นเดียว บอลวาล์วแบบสองชิ้น Read More