BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

หน้าที่ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ Visualizer เครื่องฉายภาพ 3 มิติ หรือ Visualizer คือ อุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการแสดงวัตถุหรือเอกสารที่ต้องการนำเสนอ โดยวางเอกสารหรือวัตถุบนแท่นฉายภาพ เพื่อแสดงผลผ่านจอภาพหรือโปรเจคเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เป็นที่นิยมในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และการประชุมที่มีผู้คนจำนวนมาก สร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแปลงเอกสาร Read More