BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

8 ข้อแนะนำสวมใส่ถุงมือทางการแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัย  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนการสวมใส่ถุงมือ 2. เลือกใส่ถุงมือที่พอดีกับขนาดมือ เนื่องจากการสวมถุงมือขนาดใหญ่เกินไปทำให้ไม่กระชับในการทำงาน หรือถุงมือที่ขนาดเล็กเกินไปก็รัดฝ่าอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดระหว่างการทำกิจกรรมหรือการทำงานได้ 3. องค์การอาหารและยาได้กำหนดให้ผู้ผลิตถุงมือระบุวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สวมใส่ เนื่องจากบางคนอาจแพ้น้ำยางจากถุงมือ ดังนั้นแล้วการเลือกซื้อถุงมือควรตรวจสอบรายละเอียด หรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ผลิตเพื่อทำให้แน่ใจว่าการสวมใส่ถุงมือจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมถุงมือเอง 4. สำหรับผู้ที่แพ้น้ำยางธรรมชาติจากถุงมือ ขอแนะนำให้เลือกถุงมือยางสังเคราะห์แทน เช่น ถุงมือยางไนไตร เป็นต้น Read More

อะไรที่ทำให้ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตรเป็นที่นิยม  ถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือไนไตร ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ช่วยในการป้องกันการสัมผัสสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค น้ำได้โดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเหล่านี้ถูกสัมผัสกับผิวหนังและเกิดโรคที่ตามมาได้ในอนาคต ถุงมือยางสังเคราะห์กระชับมือ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับงานด้านอาหาร ทันตกรรม เพื่อใช้ในการสัมผัสและหยิบจับสิ่งของได้สะดวก มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีได้หลายชนิด ถุงมือยางสังเคราะห์จึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องสัมผัสกับกับสารเคมี อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ยังรวมไปถึงอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์อีกด้วย  Read More

มาทำความรู้จักกับถุงมือยางธรรมชาติให้มากขึ้น  การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง บริการทำความสะอาด งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่มีความเหมือนกันนั่นคือ ความสะอาด ที่ไม่ได้มีแค่สิ่งของหรืองานในอุตสาหกรรมไม่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรก แต่ยังหมายถึงเชื้อโรคชนิดต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหากเข้าไปในปนเปื้อนต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญทำให้มนุษย์คิดค้น ‘ถุงมือยาง‘ เพื่อช่วยให้ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เกิดจากการสัมผัสนั่นเอง   ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือยางธรรมชาติคืออะไร ถุงมือยางธรรมชาติ คือถุงมือที่ผลิตจากธรรมชาติ พร้อมใส่น้ำยาสูตรพิเศษแบบเฉพาะเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งาน Read More