BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

ชุบเคลียร์ โครเมต (Clear Chromate)          ชุบเคลียร์ โครเมต (Clear Chromate) เป็นการ TREATMENT ผิวงานอลูมิเนียม โดยปฏิกิริยาทางเคมีและไฟฟ้า เพื่อให้ผิวงานเพิ่มคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนในบรรยากาศ ขณะเดียวกันยังคงสภาพเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและมีประโยชน์ในการเตรียมผิวงานในกรณีก่อนการพ่นสีจะพบงานนี้ได้ เช่น CONTACT ของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่เป็นอลูมิเนียม Read More

บริการรับชุบอโนไดซ์ (Anodizing)      การชุบอโนไดซ์ (Anodizing) เป็นการชุบบนผิวของอลูมีเนียมโดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบ งานที่ผ่านกระบวนการชุบ จะมีความหนา 20-30 micron      การชุบบนผิวของอลูมิเนียม โดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบ กระบวนการเล่านี้ทำให้ผิวอลูมิเนียมสร้างฟิล์มออกไซด์ใสใส ที่มีความหนาและความแข็งบนผิวของอลูมิเนียม ซึ่งสามารถทำสี เฉดสี ผิวสัมผัสที่เงาและลื่น คุณสมบัติการชุบอโนไดซ์   Read More

www.pclcoating.com เว็บไซต์ที่ให้บริการรับชุบผิวโลหะ งานชุบอโนไดซ์ งานชุบอโนไดซ์สีดำ งานชุบฮาร์ดอโนไดซ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรีชิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก ประกอบกิจการชุบโลหะ ชุบผิวอลูมิเนียม รับชุบอลูมิเนียม เคลือบผิวอลูมิเนียม ชุบเหล็ก รับชุบอโนไดซ์สี Read More