BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

บริษัท กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ (ไทย) จำกัด           ผู้ให้บริการเช่ากระเช้าไฟฟ้า ระยะสั้น ระยะยาวสำหรับงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายนอกอาคารสูงงานติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาดอาคารสูงและโรงงาน รวมไปจนถึงงานรื้อถอนกระเช้าไฟฟ้าพร้อมบริการขนส่งและติดตั้ง เรามีโอกาสได้ให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ามาหลายโครงการ เช่น ตึกอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือตึกสูงตามหัวเมืองใหญ่ในเมืองไทย โดยบริษัทมีกระเช้าไฟฟ้าให้บริการหลากหลายชนิด Read More