BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

โซ่เหล็กเอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง         โซ่เหล็ก นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม เพราะมีความแข็งแรงสูงและยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีโซ่เหล็กในปัจจุบันมีรูปหลายแบบ หลายเกรด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน ที่นิยมใช้งานหลัก ๆ อาทิเช่น งานรัดยางล้อรถยนต์สำหรับขับเคลื่อนขึ้นและลงตามที่เนินสูง หรือภูเขาและใช้สำหรับงานหนักทั่วไป เช่น งานชักลากไม้ ด้วยช้างหรือ Read More

เฟืองดอกจอกคุณภาพดี โดย บริษัท เอ็น เอ เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด       เฟืองดอกจอกเป็นเฟืองที่ใช้ระหว่างเพลาที่วางในทิศทางตัดกันและมีมุมในการทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปร่าง มักถูกนำไปใช้งานในยานพาหนะทั้งทางบกและทางน้ำ  อาทิเช่น ยานยนต์ ลักษณะของเฟืองดอกจอกจะมีรูปทรงคล้ายกับกรวย เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน เฟืองดอกจอกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1. Read More

เว็บไซต์ www.nakengineering.com เว็บไซต์ของบริษัทผลิตโซ่อุตสาหกรรมทุกประเภท โซ่สแตนเลส โซ่เหล็ก รับทำโซ่ทุกชนิด โดย บริษัท เอ็น.เอ.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอ็น.เอ.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตโซ่อุตสาหกรรม รับทำเฟือง ตามตัวอย่าง ตามแบบ Catalogue ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และส่งงานตรงต่อเวลา Read More