BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

ซ่อมปั๊มน้ำกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด ปั๊มน้ำ ไม่เพียงแต่ที่พักอาศัยเท่านั้นที่จำเป็น แต่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนก็จำเป็นต้องมีปั๊มน้ำ เพื่อให้แรงดันของน้ำมากขึ้น เมื่อเทียบกับสถานที่ที่ไม่มีปั๊มน้ำแล้ว การไหลของน้ำแรงดันน้ำอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นแล้วปั๊มน้ำจึงสำคัญอย่างยิ่ง  โรตารี่จอยท์ ประเภทของปั๊มน้ำ ● ปั๊มน้ำอัตโนมัติ หรือปั๊มน้ำแบบทั่วไป พบได้ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย Read More

มาทำความรู้จักกับ Mechanical Seals หรือ แมคคานิคอล ซีล ให้มากขึ้น  แมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) คือซีลกันรั่วไหลของน้ำหรือของเหลว ช่วยในการกันรั่วซึมของปั๊ม ป้องกันของเหลวออกมาจากปั๊ม การทำงานของแมคคานิคอลซีลอาศัยพลังงานในการหมุนรอบเพลา แมคคานิคอล ซีลนิยมใช้ในปั๊มประเภทต่างๆ เช่น ปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง เครื่องเติมอากาศ Read More