BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

  racking system ในคลังสินค้าคืออะไร racking system ระบบชั้นวางสินค้าที่เราสามารถพบเห็นอย่างเป็นประจำได้ที่คลังสินค้า ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยชั้นวางสินค้าในอุตสาหกรรมจะมีความแข็งแรง ทนทาน มีการออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่สะดวกต่อการจับเก็บสินค้าเท่านั้น racking system ยังเหมาะกับการเลือกหยิบสินค้าสำหรับการขนส่งและการนำออกเพื่อนำสินค้าออกจำหน่ายอีกด้วย บทบาทสำคัญของ racking system  racking Read More

เคล็ดลับการเลือกชั้นวางสินค้าในคลังสินค้า การเลือกประเภทชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับธุรกิจ หรือกิจการเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เพื่อให้กิจการหรือโรงงานได้ใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการเก็บสินค้าได้เต็มความจุและเพียงพอต่อการวางสินค้าในคลังสินค้า สำหรับการเลือกชั้นวางของในคลังสินค้า หรือชั้นวางสต๊อกสินค้าให้เหมาะกับความต้องการต้องพิจารณาอะไรบ้าง ในบทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว    กรอบพื้นฐานในการออกแบบชั้นวางอุตสาหกรรม  – ความต้องการในการจัดเก็บสินค้า – พิจารณาพื้นที่วางในคลังสินค้า – งบประมาณและค่าใช้จ่าย – ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์  หลักการพิจารณาเลือกชั้นวางอุตสาหกรรม 1. Read More

จัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยด้วยชั้นวางสินค้าคุณภาพดี  ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่ต้องมีวัตถุดิบหรือสินค้า สำหรับการจำหน่าย โชว์สินค้า หรือรอการส่งออกสินค้าต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นก็ต้องทำการจัดระเบียบสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระบบได้มากขึ้น โดยในปัจจุบันเมื่อมีการซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้นทำให้ธุรกิจต้องคำนึงถึงการจัดเก็บสินค้ายิ่งขึ้นตามไปด้วย ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดที่มีสินค้าคงคลังพร้อมจำหน่ายก็จะทำให้สามารถสร้างฐานลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย   จำหน่ายชั้นวางสินค้า ข้อดีในการจัดเก็บสินค้าด้วยชั้นวางสินค้า  1. การจัดเก็บสินค้าด้วยชั้นวางสินค้าทำให้แยกสินค้าได้อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการใช้งาน ทั้งผู้หาสินค้าและผู้จัดเก็บ รวมทั้งชั้นวางสินค้าในอุตสาหกรรมสามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นจำนวนมาก ในบางอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก และแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท ทำให้การจัดเก็บเกิดการผิดพลาดได้ง่าย สินค้าอาจขาดหายไป Read More