BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

ประโยชน์ของเศษเหล็ก เศษพลาสติก  อุตสาหกรรมโลหะมักมีการการผลิตสินค้าที่ทำจากเหล็ก โลหะและก่อให้เกิดชิ้นส่วนที่เหลือใช้ หรือชิ้นส่วนเหล็ก ชิ้นส่วนโลหะที่ถูกตัดออกจากการผลิต เกิดเป็นเศษเหล็ก เศษโลหะเหลือใช้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะตามมา เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมพลาสติกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการออกแบบสินค้าพลาสติก ย่อมต้องมีเศษพลาสติกเหลือใช้ หรือเศษพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วในกระบวนการผลิตพลาสติก ดังนั้นแล้วเพื่อลดบริการขยะในอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อนำเศษเหล็ก เศษพลาสติกเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อนำเศษเหล็กและเศษพลาสติกกลับมาใช้ใหม่   รับซื้อเศษเหล็ก รับซื้อเศษพลาสติก Read More

ลดขยะพลาสติกด้วยการนำเศษพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ขยะพลาสติก เศษพลาสติกนับเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักมากขึ้นในทุกวัน เพราะปริมาณเศษพลาสติก จากการใช้งานมีจำนวนมาก การที่เศษพลาสติกหรือขยะพลาสติกมากขึ้นทำให้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และภาวะของโลกร้อนนั่นเอง ดังนั้นนอกในหลายภาคส่วนจึงมีการรณรงค์ในการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเกิดกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเพื่อนำเศษพลาสติกนำกลับมาใช้ใหม่ แล้วข้อดีที่นอกจากจะลดปริมาณขยะแล้ว การรีไซเคิลพลาสติกมีข้อดีได้อะไรอีกบ้างบทความนี้เราหาคำตอบมาให้แล้ว  รับซื้อเศษพลาสติก ประโยชน์ของการรีไซเคิลพลาสติกจากเศษพลาสติก 1. สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม เมื่อเรามีสินค้าพลาสติก หรือพลาสติกใช้แล้วก็สามารถนำชิ้นส่วนเหล่านี้มาขายต่อให้แก่ร้านรับซื้อพลาสติก รับซื้อเศษพลาสติก Read More

รับประมูลซื้อขายเศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษพลาสติก ทั่วประเทศ  รู้หรือไม่ว่าเศษเหล็ก เศษพลาสติกในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย เศษเหล็ก เศษวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีมากมายและบางโรงงานผลิตกลับไม่ได้นำเศษเหล็กเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ หรือสร้างรายได้กลับเข้ามาสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ การสร้างรายได้แบบง่ายๆคือการนำเศษเหล็กเหล่านี้นำไปประมูล-ขายไม่ว่าเป็นทั้งเศษเหล็กปั๊ม เศษเหล็กหนา เศษเหล็กบาง เศษเหล็กขี้กลึง เศษเหล็กลูกอัด เศษเหล็กหล่อ เศษสแตนเลส เศษอลูมิเนียม เศษทองแดง เศษพลาสติก เศษทองเหลือง Read More

มาทำความรู้จักกับเศษเหล็กขี้กลึงให้มากขึ้น  เศษเหล็กขี้กลึง   เศษเหล็กขี้กลึง ได้มาจากกระบวนการตกแต่งชิ้นส่วนวัสดุโลหะ จากการกลึงโลหะ การเจาะ การกัด การไส การหล่อชิ้นส่วนวัสดุโลหะ มีรูปร่างเป็นเกล็ดโดยสามารถนำเหล็กขี้กลึงไปต่อยอดเพื่อทำการแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ทราบหรือไม่ว่าเหล็กเป็นวัสดุสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเหล็กเป็นวัสดุในการผลิตเรือ ยานยนต์ เครื่องจักรกล การก่อสร้างบ้านเรือน การก่อสร้างถนน และอีกหลากหลายธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เศษเหล็กขี้กลึงก็เป็นหนึ่งหน่วยกำลังที่สำคัญ เมื่อนำเศษเหล็กขี้กลึงมาแปรรูป Read More