BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

มาทำความรู้จักกับเศษเหล็กขี้กลึงให้มากขึ้น  เศษเหล็กขี้กลึง   เศษเหล็กขี้กลึง ได้มาจากกระบวนการตกแต่งชิ้นส่วนวัสดุโลหะ จากการกลึงโลหะ การเจาะ การกัด การไส การหล่อชิ้นส่วนวัสดุโลหะ มีรูปร่างเป็นเกล็ดโดยสามารถนำเหล็กขี้กลึงไปต่อยอดเพื่อทำการแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  ทราบหรือไม่ว่าเหล็กเป็นวัสดุสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องด้วยเหล็กเป็นวัสดุในการผลิตเรือ ยานยนต์ เครื่องจักรกล การก่อสร้างบ้านเรือน การก่อสร้างถนน และอีกหลากหลายธุรกิจที่ต้องพึ่งพาเหล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เศษเหล็กขี้กลึงก็เป็นหนึ่งหน่วยกำลังที่สำคัญ เมื่อนำเศษเหล็กขี้กลึงมาแปรรูป Read More